6 i 7 razred devetogodišnje osnovne škole (odnosno 5 i 6 razred osmogodišnje osnovne škole) 
(trajanje 80 minuta )

6 i 7 razred devetogodišnje osnovne škole (odnosno 5 i 6 razred osmogodišnje osnovne škole) 
(trajanje 80 minuta )